VELITEĽ

                                                                    

                                                bourakkk

 

                                                                                 Výkonný dôstojník

                                                                                  

                                       petr7629, StehloIT_CZ

 

                                                                                    Bojový dôstojník

                                                                                   

                                          

 

                                                                               Spravodajský dôstojník

                                                                                   

                                                                                  

                                                  

 

                                                                                   Náborový dôstojník

                                                                                    

 

                                                   

 

                                                                                  Posádkový dôstojník

                                                                                    

 

                                              

 

                                                                                      Mladší dôstojník

                                                                                    

 

                                                           Dante_Knispel , jsmith_76 , ladmer , zlkovan

 

                                                                                           Vojak

                                                                                   

 

                            

                                 

 

                                                                                          Regrút

                                                                      

zelezo14 ,  stano545, Hromy22, bezerker007

                                                             

 

                                                                                          Záložník

                                                                                    

 

                                                                      

 

 

 

 

 

Důstojníci mohou za neuposlechnutí rozkazu pouze degradovat ! Vyloučit z klanu může pouze Velitel palkos a za odhalení např. hráče bez TS poté co mu dá čas na stažení a stejně ho mít nebude. Chcete-li jinak někoho vyloučit kontaktujte Velitele případně požádejte Výkonné dutojníky o přezkoumání a vyhodnocení. Neoprávněné vyloučení z klanu bude TRESTÁNO !

 

Náborový důstojníci

Přes náborové centrum zve nové hráče, verbuje v bitvách a u nově přidaných hráčů nebo konktŕetních hráčů před pozváním kontroluje splnění požadavků.

Mladší důstojníci

V případě nepřítomnosti bojových důstojíků zakladají šarvátky a velí. Pokud jsou přítomni boj. důstojníci můžou šarvátku založit, ale velení předají jim !

Vojín

Učastní se CW a šarvátek(odřadů), pokud sám nějaký založí velení předá nejvyššímu přítomnému důstojníkovi( ! nepleťte se důstojníkům do práce ! pokud žadný odřad zformovaný není nebo se o to nidko nesnaží můžete to zkusit ale pokud už je odřad vytvořen důtojníkem, připojte se do již vytvořeného!) + příspěvky min. 50 beden týdně

Rekrut

viz Vojín + nezakládá šarvátky

 

Respekt k důstojníkům

Mimo herní úkoly každého hráče patří mezi jeho povinnosti také úcta k důstojníkům. Každé jejich rozhodnutí musí přijmout, každou jejich větu vyslechnout a bez odkladu tyto rozkazy vykonat ! Jakýkoliv bezdůvodný odpor vůči rozkazům nebo čemukoliv jinému ze strany nadřízených bude tvrďe potrestán. Naopak budeteli se chovat přátelsky a poslouchat, budou i důstojníci vaši přátelé.

 

Etický kodex

 

Milý Bojovníci Klanu,

Nyní už většina z nás používá TS3 a našem klanu se komunikace rozvíjí buď hlasově nebe písemně a tak je velení klanu nuceno zavést etický kodex našeho klanu.

1. Nadávaní spolubojovníkům klanu na TS je přísně zakázáno.

2. Psaní nadávek v klanovém kanálu na adresu spolubojovníků je přísně zakázáno.

3. Zkratky tipu omg, noob apod. na adresu spolubojovníků klanu jsou přísně zakázány.

4. Při bojích v šarvátkách, četách a všechny společných bojových aktivitách neurážet spolubojovníků v klanu. (každý dělá chyby a nikdo není dokonalý)

5. Nadávat a urážet hráče, kteří nejsou v našem klanu a jsou účastníci šarvátek jako legionáři za náš klan je přísně zakázáno.

Trest za porušení jednoho z bobů kodexu je degradace hodnosti o jeden stupeň. Při nejnižší hodnosti záložník je vyloučení z klanu. Trest se týká i všech důstojníků našeho klanu.

Příklad: Člen klanu XXX z hodností vojína poruší kodex, bude degradován na hodnost rekruta poruší eticky kodex ještě jednou degradace na hodnost záložník a po opakovaném porušen vyloučení z klanu.

Když zaznamenáte porušení etického kodexu klanu tak Vás žádáme o okamžité kontaktování velitele klanu nebo výkonných důstojníků.

Vaše Velení